Bekräftelse: Sedan anmälan inkommit översänds bekräftelse.
Faktura: Kursavgiften faktureras.
Kontakt: telefon 08-582 432 24,  e-post     kurser@jura.se 

Kursanmälan: Anmälan till kursen görs genom att man fyller i talongen nedan och klickar på ”Skicka anmälan”. Anmälan kan också göras genom att samma uppgifter insänds med vanlig post till JURA, Box 1946, 751 49 UPPSALA, eller per telefax till 08-582 430 10.

Avbokning: Villkoren för avbokning av kursen anges under kurspresentationen.

Jag anmäler mig till kursen: Testamentstolkning den 18 maj 2021 (kurs via videolänk) 

FREDRIK: Texten efter ”Jag anmäler mig till denna kurs” ska vara unik för varje kurs, övrig text är samma på alla kurser.