Nyheter

Fyra professorer tilldelas pris

Emil Hejnes stiftelse har tilldelat följande fyra professorer ett pris på 250 000 kr vardera [...]

Läs mer
Omvandling av hyresrätt till bostadsrätt

2 december 2022 En bostadsrätt som under samboförhållandet omvandlats från en hyresrätt till bostadsrätt ansågs [...]

Läs mer
Ej krav på sexuellt samliv mellan sambor

8 juli 2022 Två kvinnor hade levt tillsammans i ett förhållande utan sexuellt samliv. HD [...]

Läs mer
Återkallelse av återkallelse av testamente

21 juni 2022 En kvinna hade upprättat ett testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden Fem år [...]

Läs mer
Utomäktenskapligt barn ej styrkt

20 juni 2022 En person som uppgavs sig vara utomäktenskapligt barn till den avlidne krävde [...]

Läs mer
Förlust av rätt till arv på grund av passivitet

11 juni 2022 Arvingar hade vänta i vart fall 17 år med att påkalla arvskifte [...]

Läs mer
Laglottsskydd mot gåvor

13 april. 2022 Den avlidne, som hade ett gemensamt barn med efterlevande hustru och ett [...]

Läs mer
Tolkning av testamente

3 dec. 2021 Ett legat avsåg till sin lydelse endast en fasdtighet, men andra villkor [...]

Läs mer
Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning

Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning 16 juli 2021 En äldre man hade till en ung kvinna, som han sedermera gifte sig [...]

Läs mer
Förvaltare ej behörig att ansöka om äktenskapsskillnad

7 juli 2021 En man och en kvinna hade gift sig 1967. I anledning av [...]

Läs mer
Modern fick ensamvårdnad på grund av kontinuitet

11 maj 2021 Sedan tingsrätten tillerkänt fadern ensamvårdnad över barnen beslutade hovrätten att ge modern ensamvårdnad med [...]

Läs mer
Ej skadestånd för förtal

23 april 2021 En man hade i en inlaga till Kronofogden uppgett att en kvinna utreddes av [...]

Läs mer
Sambo nekades ekonomiskt bistånd

Kammarrätten i Göteborg har nekat en person ekonomiskt bistånd med hänvisning till att personen sannolikt [...]

Läs mer
Utökat umgänge trots uppgifter om våld 

Vid gemensam vårdnad beslutade hovrätten om utökat umgänge med pappan trots att barnet, 8 år, [...]

Läs mer
Gemensamt barn ej bevis om samboende  

Ett par bade ansökt om bostadsbidrag och uppgett att de hade skilda bostäder. Att paret [...]

Läs mer
Mormor och moster tvingade 16-årig flicka till äktenskaps-liknande förbindelse  

En moster och en mormor dömdes av Svea hovrätt för äktenskapstvång mot en 16-årig flicka [...]

Läs mer