Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning

Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning
16 juli 2021
En äldre man hade till en ung kvinna, som han sedermera gifte sig med, genom en bodelning och nio gåvor överfört omkring 120 miljoner kr att utgöra hennes enskilda egendom. När mannen avled 83 år gammal yrkade hans tre bröstarvingar i tidigare äktenskap laglottsskydd mot överföringarna då de ansågs vara att jämställa med testamente enligt 7 kap. 4 § ÄB. HD, som ej ansåg några särskilda skäl föreligga däremot, biföll deras talan och återförde vid beräkningen av laglotterna samtliga överföringar i dess helhet till kvarlåtenskapen.  Hustrun förpliktades därför att till envar av bröstarvingarna betala omkring 22 miljoner kr.
Se HD:s dom 2021-07-16 i Mål nr T 4171-20. Fallet kommer att kommenteras av professor Göran Lind på JURA:s kurser Boutredning II och III och i Kommentaren till ÄB, Del I.