JURA
Institutet för juridiska studier
JURA LAW INSTITUTE

 Aktuella kurser

Våra föreläsare

Bli auktoriserad boutredningsman

JURA som under 30 år svarat för utbildning i boutredning känner väl till behovet hos kursdeltagare att som bevis på sin kompetens få bli av JURA auktoriserade boutredningsmän.

Denna certifiering skapar mycket goda förutsättningar för att arbeta som privat boutredningsman och för att av tingsrätten bli förordnad som sådan.

Läs mer

 

Återkommande kurser

 • Affärsjuridik
 • Aktuell familjerätt
 • Avtal mellan makar
 • Avtalstolkning
 • Barn och tvångsäktenskap
 • Bodelning och arvskifte
 • Bolagsrätt
 • Boutredning I
 • Boutredning II
 • Boutredning III
 • Det allmännas skadeståndsansvar
 • Familjerätt – special
 • Företagsrekonstruktion
 • Försäkringsrätt
 • Faderskapsrätt
 • Familjens skulder
 • Företagsbeskattning
 • Företagsöverlåtelse
 • Förmynderskapsrätt – diplomkurs 
 • Förmynderskapsrätt – Ny lagstiftning
 • Förmynderskapsrätt – specialseminarium
 • Generationsskifte
 • Grupprättegång
 • Indiciebevisning
 • Internationell beskattning                          
 • Internationella konkurser
 • Internationell familjerätt
 • Kapitalbeskattning
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Kreditsäkerhet
 • Köplagen och den kommersiella kontraktsrätten
 • Nya aktiebolagsrätten
 • Nya familjerätten
 • Ny kommissionslag
 • Nya konkurrensrätten
 • Obeståndsjuridik
 • Sambojuridik
 • Sexualbrotten
 • Skadestånd vid personskada och brottslig kränkning
 • Skadeståndsrätten i praxis
 • Skuldsanering
 • Standardavtal
 • Summarisk betalningsprocess
 • Testamentstolkning
 • Testamentes ogiltighet
 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdnad och umgänge
 • Vårdnadstvister

 

Inbjudan till kommande kurser