Aktuella kurser

Lagbok

Testamentstolkning

2024-05-21

Lagbok

Boutredning I, Margretetorp

2024-08-19 - 2024-08-23

Lagbok

Den moderna skadeståndsrätten, Berlin

2024-09-13 - 2024-09-16

Lagbok

Boutredning II (avancerad kurs), Kreta

2024-10-05 - 2024-10-12

Kommande kurser

Förmynderskapsrätt – specialsem. 24 nov. 2023

Sexualbrotten – ny rättspraxis, ht 2023

Lämna förslag på nya kurser » 

Genomförda kurser

 • Affärsjuridik
 • Aktuell familjerätt
 • Avtal mellan makar
 • Avtalstolkning
 • Barn och tvångsäktenskap
 • Bodelning och arvskifte
 • Bolagsrätt
 • Boutredning I
 • Boutredning II
 • Det allmännas skadeståndsansvar
 • Familjerätt – special
 • Företagsrekonstruktion
 • Försäkringsrätt
 • Faderskapsrätt
 • Familjens skulder
 • Företagsbeskattning
 • Företagsöverlåtelse
 • Förmynderskapsrätt – diplomkurs 
 • Förmynderskapsrätt – Ny lagstiftning
 • Förmynderskapsrätt – specialseminarium
 • Generationsskifte
 • Grupprättegång
 • Indiciebevisning
 • Internationell beskattning                          
 • Internationella konkurser
 • Internationell familjerätt
 • Kapitalbeskattning
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Kreditsäkerhet
 • Köplagen och den kommersiella kontraktsrätten
 • Nya aktiebolagsrätten
 • Nya familjerätten
 • Ny kommissionslag
 • Nya konkurrensrätten
 • Obeståndsjuridik
 • Sambojuridik
 • Sexualbrotten
 • Skadestånd vid personskada och brottslig kränkning
 • Skadeståndsrätten i praxis
 • Skuldsanering
 • Standardavtal
 • Summarisk betalningsprocess
 • Testamentstolkning
 • Testamentes ogiltighet
 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdnad och umgänge
 • Vårdnadstvister