Rättsutlåtanden

Göran Lind Professor, civilrätt

Presentation

Göran Lind blev juris doktor och docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Han har delvis bedrivit sin forskning vid Law Library of Congress i Washington D.C. Göran Lind har varit adjungerad professor i familjerätt vid Örebro universitet och är från 2018 adjungerad professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Göran Lind är också VD för JURA, som vidareutbildar domare, åklagare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister på hela det juridiska fältet. För egen del medverkar han på kurser i familjerätt och successionsrätt.

Hans specialintresse är familjerätt, successionsrätt, lagtolkning, internationell privaträtt och komparativ rätt.

Professor Göran Lind är en excellent och efterfrågad föreläsare och har av studenterna valts till bäste lärare. Han avger rättsutlåtanden i familjerätt och successionsrätt till domstolar, advokatbyråer och juridiska byråer. Han avger också skiljedomar.

Göran Lind tilldelades 2022 av Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning ett pris på 250 000 kr för framstående och förtjänstfulla insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen och den juridiska undervisningen.

Böckerna på Norstedts Juridik finns även i digital form som årligen uppdateras hos Juno

Senaste böcker

Göran Lind, Sambolagen m.m. En kommentar, 2 uppl. 2022 (Norstedts Juridik 2022) 378 s., uppdateras hos JUNO.

Göran Lind och Gösta Walin, Kommentar till Ärvdabalken, Del II. Boutredning och arvskifte. (Nordstedts Juridik, 6 uppl. 2017) 474 s., uppdateras hos JUNO.

Göran Lind och Gösta Walin, Kommentar till Ärvdabalken, Del  I. Arv och testamente (Norstedts Juridik, 8 uppl. 2024) 590 s. uppdateras  hos JUNO.

Göran Lind, Utmaningar inom familjerätten, i Svensk Juristtidning 100 år, Iustus förlag 2016.

Göran Lind, m.fl. författare, Svensk familjerättspraxis, (JUNO.

Göran Lind m.fl., Nordic Cohabitation Law, (Intersentia, Cambridge 2015) 290 s.

Göran Lind m.fl., Nordisk samboerrett, (Gyldendal, Oslo 2014) 314 s.

Göran Lind, Common Law Marriage. A Legal Institution for Cohabitation (Oxford University Press, New York, 2008) 1272 s.

Göran Lind, Common Law Marriage. Ett rättsinstitut för samboende. Ursprung. Gällande rätt. Framtid. (Uppsala universitet 2006) 1198 s. Distribution: JURA

Artiklar

Lind, Göran, Ska en ombildad bostadsrätt ingå i bodelning mellan sambor?, JT nr 3, 2022-23

Lind, Göran, Polygama äktenskap i svensk och norsk rätt: finns det behov av lagstiftning?, i Festskrift til Tone Sverdrup, Livsfellesskap – Rettsfellesskap (Red. Asland, Kjaerheim Fredwall, Waerstad), 2021, s. 278-295.

Lind, Göran, HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor, JT 2019-20, Art 1 s. 189-200.

Göran Lind, The Development of Cohabitation and Cohabitation Law in the Nordic Countries, i Asland m.fl., Nordic Cohabitation Law, (Intersentia, Cambridge 2015) s.1-56.

Göran Lind, Allmän civilrättslig metod i internationell familjerätt, i Festskrift till Torgny Håstad (Iustus förlag 2011), s. 455-517.

Göran Lind, Legislation for the Surviving Cohabitant from a Comparative Perspective, in European Challenges in Contemporary Family Law pp 243-268 (K. Boele-Woelki and T. Sverdrup eds.,European Family Law Series No. 10, Antwerp, March 2008)

Göran Lind, Rättsföljden vid jämkning enligt ÄktB 12:1, i Vänbok till Åke Saldeen s. 161-188 (Iustus förlag, Uppsala 2003)

Göran Lind, Det nya svågerskapsarvet enligt ÄB 3:8, i Festskrift till Gösta Walin s. 333-378 (Norstedts Juridik, Stockholm 2002)

Göran Lind, Måste domaren lyda departementschefen?, i Festskrift til Peter Lødrup s. 427-444 (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2002)

Göran Lind, Bestämmanderätten i äktenskapet i skandinavisk rätt, i Festskrift til Birger Stuevold Lassen s. 659-687 (Universitetsforlaget, Oslo 1997)

Göran Lind, Tolkning av testamente. Betydelsen av uttalanden som testator gjort om representationsrätt, Juridisk Tidskrift 1991-92, s. 299-309.

Göran Lind, Partiell bodelning, Juridisk Tidskrift1991-92, s. 679-696.