För att bli av JURA auktoriserad boutredningsman

JURA som under 30 år svarat för utbildning i boutredning känner väl till behovet hos kursdeltagare att som bevis på sin kompetens få bli av JURA auktoriserade  boutredningsmän. Denna certifiering skapar mycket goda förutsättningar för att arbeta som privat boutredningsman och för att av tingsrätten bli förordnad som sådan.

Du kan bli auktoriserad boutredningsman genom att delta eller ha deltagit i följande av JURA:s kurser, nämligen Boutredning I, Boutredning II, Boutredningsman och testamentsexekutor, Testamentstolkning och Testamentes ogiltighet. Dispans kan erhållas beträffande Boutredning I för den som har lång erfarenhet av boutredning. Därutöver skall du ha fått godkänt betyg på en skriftlig tentamen som du kan göra på distans. Den som blivit godkänd på tentamen erhåller ett diplom som bevis på sin kompetens. Provavgiften är 1000 kr ex. moms.

Examinator: Professor Göran Lind

Välkommen på JURA:s kurser!

Det går att anmäla sig till tentamen längst ner på denna sida.