Ej krav på sexuellt samliv mellan sambor

8 juli 2022

Två kvinnor hade levt tillsammans i ett förhållande utan sexuellt samliv. HD ansåg att de levt i ett samboförhållande i sambolagens mening, inte bara i ett vänskapsförhållande, eftersom de älskat varandra och levt i ett så nära förhållande som normalt existerar mellan makar och de planerade att för framtiden dela ett liv tillsammans. HD:s dom 2022–07-08 i Mål nr T 6931-21. NJA 2022 s. 645 (samborna på Sollerön).