Category Archives: Okategoriserade

Återkallelse av återkallelse av testamente

21 juni 2022 En kvinna hade upprättat ett testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden Fem år senare skrev ett nytt testamente enligt vilket förordnandet skulle ersätta det tidigare och i princip all egendom skulle tillfalla en vän medan hennes syskon och syskonbarn inte skulle ärva henne. Det senare testamentet revs senare sönder och enligt en anteckning […]

Utomäktenskapligt barn ej styrkt

20 juni 2022 En person som uppgavs sig vara utomäktenskapligt barn till den avlidne krävde att få bli kallad till bouppteckningen. Då det enligt en dansk dom inte fanns tillräckliga bevis för att den avlidne var personens far fann kammarrätten att skatteverket gjort rätt i att registrera bouppteckningen utan att personen kallats. Kammarrättens i Sundsvall […]

Laglottsskydd mot gåvor

13 april. 2022 Den avlidne, som hade ett gemensamt barn med efterlevande hustru och ett särkullbarn, hade gett det gemensamma barnet gåvor på 1 400 000 kr och uttalat att han ville göra särkullbarnet arvlöst. Trots att ett sådant syfte inte är nödvändigt visade detta enligt HD att gåvorna var givna under sådana omständigheter att […]

Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning

Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning 16 juli 2021 En äldre man hade till en ung kvinna, som han sedermera gifte sig med, genom en bodelning och nio gåvor överfört omkring 120 miljoner kr att utgöra hennes enskilda egendom. När mannen avled 83 år gammal yrkade hans tre bröstarvingar i tidigare äktenskap laglottsskydd mot överföringarna då de ansågs vara att jämställa med […]

Förvaltare ej behörig att ansöka om äktenskapsskillnad

7 juli 2021 En man och en kvinna hade gift sig 1967. I anledning av demenssjukdom hade kvinnan flyttat till ett äldreboende och 2015 utsågs för henne en förvaltare som ansökte om äktenskapsskillnad. HD anförde att en förvaltare inte är behörig att företräda den enskilde i frågor av utpräglat personlig karaktär som exempelvis ingående av […]

Modern fick ensamvårdnad på grund av kontinuitet

11 maj 2021 Sedan tingsrätten tillerkänt fadern ensamvårdnad över barnen beslutade hovrätten att ge modern ensamvårdnad med hänsyn till att mamman haft den primära omsorgen om barnen och kontinuitetsprincipen därför talade för att hon borde han ensamvårdnad. Pappans hot om att han skulle klippa banden med barnen om han inte fick ensamvårdnad visade enligt hovrätten på en […]

Ej skadestånd för förtal

23 april 2021 En man hade i en inlaga till Kronofogden uppgett att en kvinna utreddes av polisen på grund av hennes fysiska angrepp på en annan person. Kvinnan yrkade skadestånd för förtal, men hovrätten fann att det inte var fråga om en sådan allvarlig kränkning som medför rätt till skadestånd eftersom yttrandet var vagt och inte […]