Category Archives: Okategoriserade

Fyra professorer tilldelas pris

Emil Hejnes stiftelse har tilldelat följande fyra professorer ett pris på 250 000 kr vardera för deras värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet Göran Lind. adj. professor i civilrätt vid Stockholms universitet Joel Samuelsson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms […]

Ej krav på sexuellt samliv mellan sambor

8 juli 2022 Två kvinnor hade levt tillsammans i ett förhållande utan sexuellt samliv. HD ansåg att de levt i ett samboförhållande i sambolagens mening, inte bara i ett vänskapsförhållande, eftersom de älskat varandra och levt i ett så nära förhållande som normalt existerar mellan makar och de planerade att för framtiden dela ett liv […]

Återkallelse av återkallelse av testamente

21 juni 2022 En kvinna hade upprättat ett testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden Fem år senare skrev ett nytt testamente enligt vilket förordnandet skulle ersätta det tidigare och i princip all egendom skulle tillfalla en vän medan hennes syskon och syskonbarn inte skulle ärva henne. Det senare testamentet revs senare sönder och enligt en anteckning […]

Utomäktenskapligt barn ej styrkt

20 juni 2022 En person som uppgavs sig vara utomäktenskapligt barn till den avlidne krävde att få bli kallad till bouppteckningen. Då det enligt en dansk dom inte fanns tillräckliga bevis för att den avlidne var personens far fann kammarrätten att skatteverket gjort rätt i att registrera bouppteckningen utan att personen kallats. Kammarrättens i Sundsvall […]

Laglottsskydd mot gåvor

13 april. 2022 Den avlidne, som hade ett gemensamt barn med efterlevande hustru och ett särkullbarn, hade gett det gemensamma barnet gåvor på 1 400 000 kr och uttalat att han ville göra särkullbarnet arvlöst. Trots att ett sådant syfte inte är nödvändigt visade detta enligt HD att gåvorna var givna under sådana omständigheter att […]

Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning

Laglottsskydd mot 120 milj. i gåvor och bodelning 16 juli 2021 En äldre man hade till en ung kvinna, som han sedermera gifte sig med, genom en bodelning och nio gåvor överfört omkring 120 miljoner kr att utgöra hennes enskilda egendom. När mannen avled 83 år gammal yrkade hans tre bröstarvingar i tidigare äktenskap laglottsskydd mot överföringarna då de ansågs vara att jämställa med […]

Förvaltare ej behörig att ansöka om äktenskapsskillnad

7 juli 2021 En man och en kvinna hade gift sig 1967. I anledning av demenssjukdom hade kvinnan flyttat till ett äldreboende och 2015 utsågs för henne en förvaltare som ansökte om äktenskapsskillnad. HD anförde att en förvaltare inte är behörig att företräda den enskilde i frågor av utpräglat personlig karaktär som exempelvis ingående av […]