Utomäktenskapligt barn ej styrkt

20 juni 2022
En person som uppgavs sig vara utomäktenskapligt barn till den avlidne krävde att få bli kallad till bouppteckningen. Då det enligt en dansk dom inte fanns tillräckliga bevis för att den avlidne var personens far fann kammarrätten att skatteverket gjort rätt i att registrera bouppteckningen utan att personen kallats. Kammarrättens i Sundsvall dom 2022-06-20 i Mål nr 455-21.