Förlust av rätt till arv på grund av passivitet

11 juni 2022
Arvingar hade vänta i vart fall 17 år med att påkalla arvskifte utan att lämna någon rimlig förklaring till dröjsmålet. Rätten att påkalla arvskifte hade därmed gått förlorad på grund av passivitet. Svea hovrätts dom 2022-05-11 i Mål nr T 12395-20,