Laglottsskydd mot gåvor

13 april. 2022
Den avlidne, som hade ett gemensamt barn med efterlevande hustru och ett särkullbarn, hade gett det gemensamma barnet gåvor på 1 400 000 kr och uttalat att han ville göra särkullbarnet arvlöst. Trots att ett sådant syfte inte är nödvändigt visade detta enligt HD att gåvorna var givna under sådana omständigheter att de till syftet var att jämställa med testamente. Särkullbarnet fick ett laglottsskydd. HD:s dom 2022-04-13 i mål nr 6974-20, som kommenteras på JURA:s kurs Boutredning III.