Förvaltare ej behörig att ansöka om äktenskapsskillnad

7 juli 2021

En man och en kvinna hade gift sig 1967. I anledning av demenssjukdom hade kvinnan flyttat till ett äldreboende och 2015 utsågs för henne en förvaltare som ansökte om äktenskapsskillnad. HD anförde att en förvaltare inte är behörig att företräda den enskilde i frågor av utpräglat personlig karaktär som exempelvis ingående av äktenskap. HD ansåg att detsamma normalt sett bör gälla för upplösning av äktenskap och att en förvaltare endast under vissa förutsättningar är behörig att ansöka om äktenskapsskillnad när maken själv inte kan uttrycka sin mening. Det kan gälla fall där maken då detta var möjligt uttryckt sin vilja att skiljas vilket förvaltaren senare verkställer. Det kan också gälla fall där den andra maken använder äktenskapliga regler till skada för den andra. Sådana förutsättningar ansågs inte visade i målet.  Högsta domstolens beslut 2021-07-07 i Mål nr T 695-20.