Modern fick ensamvårdnad på grund av kontinuitet

11 maj 2021
Sedan tingsrätten tillerkänt fadern ensamvårdnad över barnen beslutade hovrätten att ge modern ensamvårdnad med hänsyn till att mamman haft den primära omsorgen om barnen och kontinuitetsprincipen därför talade för att hon borde han ensamvårdnad. Pappans hot om att han skulle klippa banden med barnen om han inte fick ensamvårdnad visade enligt hovrätten på en oförmåga att sätta barnens bästa i fokus. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2021-05-11 i Mål nr T 3366-20.