Ej skadestånd för förtal

23 april 2021
En man hade i en inlaga till Kronofogden uppgett att en kvinna utreddes av polisen på grund av hennes fysiska angrepp på en annan person. Kvinnan yrkade skadestånd för förtal, men hovrätten fann att det inte var fråga om en sådan allvarlig kränkning som medför rätt till skadestånd eftersom yttrandet var vagt och inte fått större spridning. Svea hovrätts dom 2021-04-23 i Mål nr FT 8145-20.