Gemensamt barn ej bevis om samboende  

Ett par bade ansökt om bostadsbidrag och uppgett att de hade skilda bostäder. Att paret nu fått ett gemensamt barn är enligt Kammarrätten i Göteborg inte en sådan omständighet som innebär att det framstår som sannolikt att mamman har en sådan hushållsgemenskap med pappan som utmärker ett samboende. Kammarrätten fann därför att det saknades grund att avslå hennes ansökan om bostadsbidrag som ensamstående. Kammarrättens i Göteborg dom 2020-10-09 i Mål nr 2254-20.