Category Archives: Nyheter

Sambo nekades ekonomiskt bistånd

Kammarrätten i Göteborg har nekat en person ekonomiskt bistånd med hänvisning till att personen sannolikt var att anse som sammanboende. Till stöd för att sökanden var sambo åberopades kontoutdrag som visade att en betydande del av hans transaktioner skett på den ort där hans sambo bodde. Kammarrättens i Göteborg dom 2021-02-11 i Mål nr 5902-20.

Gemensamt barn ej bevis om samboende  

Ett par bade ansökt om bostadsbidrag och uppgett att de hade skilda bostäder. Att paret nu fått ett gemensamt barn är enligt Kammarrätten i Göteborg inte en sådan omständighet som innebär att det framstår som sannolikt att mamman har en sådan hushållsgemenskap med pappan som utmärker ett samboende. Kammarrätten fann därför att det saknades grund […]

Mormor och moster tvingade 16-årig flicka till äktenskaps-liknande förbindelse  

En moster och en mormor dömdes av Svea hovrätt för äktenskapstvång mot en 16-årig flicka till en och nio månaders fängelse efter att inom släktens hedersnorm ha utnyttjat flickans utsatta belägenhet och i Irak förmått henna att mot sin vilja ingå en äktenskapsliknande förbindelse med en kusin.  Svea hovrätts dom 2019-01-28 i Mål nr B 2955-18.