Mormor och moster tvingade 16-årig flicka till äktenskaps-liknande förbindelse  

En moster och en mormor dömdes av Svea hovrätt för äktenskapstvång mot en 16-årig flicka till en och nio månaders fängelse efter att inom släktens hedersnorm ha utnyttjat flickans utsatta belägenhet och i Irak förmått henna att mot sin vilja ingå en äktenskapsliknande förbindelse med en kusin.  Svea hovrätts dom 2019-01-28 i Mål nr B 2955-18.