JURA

Förmynderskapsrätt – specialseminarium

Datum

2023-12-15

Plats

Hotell Scandic Haymarket, Stockholm.

Föreläsare

Per Westman, advokat och författare till boken ”Förmynderskap”, 3 uppl. 2017.

Tid

Endagskurs kl. 09.00 – 17.00

Målgrupp

Denna utbildning som vänder sig till dem som är väl insatta i och arbetar med förmynderskapsärenden på t.ex. överförmyndarkanslier, länsstyrelser, banker eller advokatbyråer, behandlar avancerade rättstillämpningsproblem. Syftet med seminariet är att deltagarna därigenom skall kunna hålla sig à jour med utvecklingen och ges möjlighet att upprätthålla en hög kompetensnivå.

Kursinnehåll

  1. Ogiltighetsregeln i FB 9:6 och reparation enligt FB 9:7
  1. Omyndigas avtal – undantag från principen om ogiltighet
  1. Ratihabition inom förmynderskapsrätten
  1. God man enligt 17 § FFL
  1. Ikraftträdande av framtidsfullmakt respektive ibruktagande av ordinär fullmakt
  1. Framtidsfullmakter – nuläge och utvecklingslinjer
  1. Anhörigbehörighet – den enskildes förmåga
  1. Särskild förvaltning
  1. Aktuella frågor i lagstiftningsarbete och rättspraxis

Dokumentation

Kurspärm med författningar, förarbeten, rättsfall, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7 400 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning, dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Obs! Mängdrabatterbjudande! Ifall 3 kursdeltagare anmäler sig från samma arbetsgivare/kommun erhålls 1000 kr i rabatt per person. Ifall 5 eller fler kursdeltagare anmäler sig från samma arbetsgivare/kommun erhålls 2000 kr i rabatt.

 

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

Anmälan