JURA

Bevisvärdering i brottmål

Datum

2024-05-15

Plats

Hotell Scandic Haymarket, Stockholm

Föreläsare

Christian Dahlman, professor vid Lunds universitet och internationellt ledande forskare inom Bayesiansk bevisvärdering med stor erfarenhet av att hålla kurser för domare, åklagare och advokater.

Tid

Endagskurs kl. 09.00 – 17.00

Målgrupp

Ständigt uppmärksammas i media nya brottmål där bevisvärderingen varit i fokus. Nyligen avgjordes ”Mordet på Tove i Vetlanda” vilket väckte frågan vilka metoder som i dag är relevanta vid bevisvärderingen i brottmål. Kursen vänder sig till domare, åklagare och advokater som vill hålla sig à jour med utvecklingen och vinna kunskaper om de senaste rönen inom bevisvärderingen till vilka hör den Bayesianska metoden.

Kursinnehåll

Kursen behandlar de svåra sannolikhetsbedömningar som bevisvärdering i brottmål innehåller, t.ex. vid värdering av alternativa hypoteser och sammanvägning av samverkande indicier. På kursen presenteras den Bayesianska metoden som gör det möjligt att göra sådana bedömningar på ett strukturerat sätt, som är matematiskt korrekt och förbättrar rättssäkerheten. I dag används metoden i det svenska rättssystemet av Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) i dess värdering av forensisk bevisning och metoden har utvecklats för att kunna användas även vid andra typer av bevisvärdering, t.ex. vittnesbevisning och sammanvägning av forensisk bevisning och vittnesbevisning.

Kursen behandlar grunderna i Bayesiansk metod med tillämpning på bevisvärdering i brottmål. De rättsfall som används som exempel på kursen är bland annat: ”Malinmordet i Husum”, ”Mordet på busshållplatsen”, ”Årsta torg” och ”Mordet på Tove i Vetlanda”. Under kursens gång får deltagarna stegvis lära sig Bayesiansk metod, från värderingen av enskilda bevis till komplicerade indiciemål med många samverkande och motverkande bevis. Deltagarna får också lära sig hur Bayesiansk metod tillämpas av NFC så att de kan förhålla sig självständigt och kritiskt till forensiska utlåtanden.

Dokumentation

Kurspärm med lagtext, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7 400 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning och dokumentation.

Obs! Mängdrabatterbjudande! Ifall 3 eller fler kursdeltagare anmäler sig från samma arbetsplats erhålls 1000 kr i rabatt per person.

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

Anmälan