JURA

Bodelning – specialseminarium, Berlin

Datum

2024-09-13 - 2024-09-16 (4 dagar)

Kursort

Berlin, Hilton Berlin Hotel

Föreläsare

Göran Lind Professor, civilrätt
Göran Lind, professor em. och jämte Gösta Walin författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2024, Del II, 2017, Sambolagen. En kommentar, 2 uppl. 2022 samt medförfattare till Svensk familjerättspraxis där han numera kommenterar, förutom rättspraxis avseende ärvdabalken och sambolagen, även rättspraxis rörande Äktenskapsbalken. Samtliga med årlig uppdatering på JUNO.

Tid

12 timmar

Fredag: Välkomstdrink med information på kvällen

Lördag: Undervisning kl. 08-30 – 15.00

Söndag: Undervisning kl. 08.30-14.00

Måndag: Utdelning av kursintyg i samband med avfärd

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dem som önskar en avancerad analys av aktuella frågor och senaste rättspraxis rörande bodelning mellan makar och mellan sambor samt tillämpningen av allmänna civilrättsliga principer vid upplösningen av förhållandena. Kursen ger en effektiv genomgång på högsta akade­miska nivå med föreläsningar och möjlighet till frågor, en effektiv kurs på två dagar i en intressant miljö och till ett rimligt pris.

Äganderätt och samäganderätt

Vem av parterna i ett äktenskap och i ett samboförhållande är ägare till tillgångarna i boet? Vilka är de civilrättsliga förutsättningarna för dold äganderätt och dess rättsverkningar mellan parterna och i förhållande till borgenärerna. Kommissionsköperts förutsättningar.  Relevanta grunder och presumtioner. Stor genomgång av rättspraxis.

Ansvaret för skulderna

Makars och sambors ansvar för skulderna. Rättsverkan av olika civilrättsliga rättshandlingar.

Bodelning under äktenskapet

Vilka syften kan bodelningen ha? Avtalsfrihetens gränser. Formella krav. Rättsverkan mellan parterna. Inte sällan genomförs bodelning till skydd mot borgenärerna, men bodelningen aktualiserar också deras skydd vid be­stäm­mandet av den egendom och de skulder som ska ingå i bodelning­en, värderingen därav, andelsberäkningen och lottläggningen. Vilket skydd har borgenärerna mot överföring av egendom till make? Vilket skydd har särkullbarn?

Bodelning vid skilsmässa

Aktuella frågor är när tjänstepensioner och vinstandelar ska ingå i bodelningen. Vad gäller för privata pensionsförsäkringar, aktier med aktieägarvtal och enskild egendom på grund av villkor eller äktenskaps­förord samt surrogat och avkastning av enskild egendom?  När kan skulder knutna till enskild egendom avräknas i bodelningen?

Vilket skydd ger vederlagsreglerna när giftorättsgodset minskats genom gåva eller till ökning av enskild egendom och personliga rättigheter?

Vilka möjligheter ger skevdelningsregeln att avvika från hälftendelning? Hur tillämpas femårstrappan? Kan jämkning ske på grund av arv från föräldrar utan villkor, på grund av otrohet eller studieskulder?

Vilken rätt har makarna vid lottläggningen till de enskilda egendomsobjekten och till en skifteslikvid?

Vilken behörighet har bodelningsförrättaren? Vad gäller vid överklagande av dennes beslut. Är dessa verkställbara nationellt och internationellt?

Vilken tillämplighet har avtalslagens ogiltighetsregler på bodelning? Kan otrohet föranleda skadestånd?

Sambors överföringar av egendom under samboförhållandet

Förutsättningarna för benefika överföringar av egendom mellan sambor under förhållandet. Rättsverkningarna mellan parterna och i förhållande till borgenärerna.

Bodelning mellan sambor vid separation

Vad menas med sambor som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll? Betydelsen av ålder, kön, sexuell gemenskap, släktskap, monogami, delvis gemensamt boende, objektiva och subjektiva element (parternas vilja), bevisbördor, presum­tioner, rättssäkerhetsproblem, integritetsproblem. Vad är skillnaden mellan ett vänskapsförhållanden med gemensamt boende och ett sambo­för­hållande utan sexuell gemenskap? När upphör ett samboförhållande? Måste man ha flyttat ut? Vad är rättsverkan av att en sambo ”gör slut”?

Hur ska begreppet samboegendom tolkas? Vad gäller för bostad förvärvad före samboförhållandet som bytts till ny bostad under förhållandet, eller hyres­rätt som ombildats till bostadsrätt, eller sommarhus som blivit permanent­bostad? Vad är rättsverkan av samboavtal och villkor avseende sambo­egen­dom?

Kan vilka skulder som helst som har säkerhet i bostaden avräknas, t.ex. bostad som belånats för köp av sportbil? När kan skulder utan anknytning till bostaden avräknas?

När kan avvikelse från likadelning ske genom jämkning på grund av sambo­förhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden och omständlig­heterna i övrigt?

Vem har vid lottläggningen företräde till bostaden och bohaget? Vilka problem kan sambo ha med bodelningslikviden?

Vd gäller beträffande övertaganderätten av hyresrätt och bostadsrätt utan bodelning.

Vilken tillämpning på sambors rättsförhållanden har allmänna civilrätts­liga principer avtalslagens ogiltighetsregler, förutsättningsläran och obehörig vinst.

En av hotellets konferenssalar

Dokumentation

Kursmaterial i form av föreläsningar (ppt-bilder), lagtext, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 11 900 kr (ej svensk moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, välkomstdrink dag 1, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2, samt förmiddagskaffe lunch och eftermiddagskaffe dag 3. Mängdrabatt ges!

Resa, kost, logi:

Hilton Berlin Hotel

Resa från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till Berlin. Logi på Hilton Berlin Hotel som är Berlins största femstjärniga hotell beläget vid det som av många anses vara Berlins vackraste torg, Gendarmenmarkt från 1600-talet. Från hotellet är det endast 600 meters promenad till Unter den Linden i nordlig riktning och endast 600 meters promenad till floden Spree och Museum insel i öster. Hotellets hemsida: https://www.hilton.com/en/hotels/berhitw-hilton-berlin/

Pris för flygresa samt tre nätter i dubbelrum för enskilt bruk inkl. frukostbuffet, från Stockholm och Köpenhamn är 8 900 kr och från Göteborg 9 900 kr. Priset inkluderar transfer vid ankomsten.

Familjemedlemmar kan medtagas. Pris för resa samt del i dubbelrum tre nätter inkl. frukostbuffet, från Stockholm och Köpenhamn är 3 900 kr och från Göteborg 4 900 kr.

Hotellets foaje
Hotellets inomhuspool

Fritid

Berlin är som bekant en europeisk metropol full av sevärdheter och attraktioner. Endast 600 meter öster från hotellet ligger Museuminsel (museiön) med det berömda och nyrenoverade Pergamonmuseet som bl.a. huserar det antika pergamonaltaret och Istharporten från det antika Babylon. På ön ligger även Ägyptisches museum som har imponerande samlingar från det antika Egypten, inte minst den berömda och omstridda Nefertitibysten. En kort promenad norrut ligger Berlins berömda paradgata Unter den Linden. Om man går västerut på den kommer man till Brandenburger Tor som får sägas vara Berlins mest berömda byggnadsverk och en symbol för staden. En kort bit nordväst om stadsporten ligger riksdagshuset som ju numera är försett med en modern glaskupol ritad av Norman Foster som besökare kan klättra upp i. Ifall man går österut på Unter den Linden kommer man fram till Berlins nyligen återuppförda stadsslott ”Berliner Stadtschloss” och Berlins största katedral ”Berliner Dom”. Omkring 750 meter sydväst om hotellet ligger den legendariska tidigare gränsstationen Checkpoint Charlie där amerikanska och sovjetiska soldater övervakade gränstrafiken samtidigt som de höll ett öga på varandra. I närheten av övergången finns ett museum dedikerat till berlinmurens historia och en bit västerut finns bevarade delar av muren att beskåda. På lite längre avstånd i väster ligger Potsdamer platz och bortom det Berlins stora park Tiergarten. Alexanderplatz i öster nås lämpligen med tunnelbana.

Den vackra staden Potsdam med dessa många kungliga slott och parker som huserade de preussiska kungarna och som och efter andra världskriget utgjorde förhandlingsplats för de allierade segrarmakterna  går att nå med tåg från tågstationen Stadmitte på endast 34 minuter (tågstationen ligger endast omkring 200 meter från hotellet).

 

Avbokning

Avgiften för avbokning är 1000 kr efter anmälan, halv kursavgift och halv kostnad för resa och logi efter 13 juni och full kostnad för kurs, resa och logi efter 13 juli. .

Anmälan