JURA

Boutredning I, Margretetorp

Datum

2024-08-19 - 2024-08-23 (5 dagar)

Plats

Margretetorps Gästgifvaregård, Ängelholm

Föreläsare

Göran Lind Professor, civilrätt
Göran Lind, professor och jämte Gösta Walin författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2016, Del II, 2017, Sambolagen. En kommentar, 2 uppl. 2022. Samtliga med årlig uppdatering på JUNO:

(Bild inom kort)

Per Westman, advokat som är specialiserad på förmynderskapsrätt och övrig familjerätt.

Tid

Veckokurs: måndag-fredag, 30 timmar undervisning

Målgrupp

Kursen, som vänder sig till bl.a. advokatbyråer, juridiska byråer, banker, begravningsbyråer, överförmyndare och andra som sysslar med boutredning efter dödsfall, samt till dem som vill ”starta eget”, är en grundläggande kurs om boutredning som syftar till att ge deltagarna kompetens att verka som bouppteckningsförrättare och som boutredare.

Kursinnehåll

Boutredning: Förfarande, förvaltningsformer, beslutsfattande. Bouppteckningar: Bouppteckningsplikten, kallelser, dödsbodel-ägare, boets tillgångar, boets skulder, bouppteckningshandlingen. Nya värderingsregler och bouppteckningens funktion efter avskaffandet av arvsskatten. Försäkringar. Omyndighet och förmynderskap. Bodelning vid dödsfall. Arvskifte. Släktarv. Makes arv och efterarv. Testamente och laglott. Bodelning och arvskifte efter avliden sambo. Nya Sambolagen. Lagförslag betr. boutredning och makes arv.

Undervisning

Föreläsningssalen

Föreläsningar varvas med gruppövningar. Kursen bygger på praktikfall. Varje kursdeltagare får tillfälle att upprätta bouppteckningar, bodelningar och arvskiften

Dokumentation

Kurspärm med lagregler, övningsuppgifter och lösningar, mallar för bouppteckning, bodelning och arvskifte och annat material.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 15 500 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning, dokumentation och kaffe.

Kost och logi


Margretetorps Gästgifvaregård är en professionell konferens-anläggning med personlig prägel och trivsam miljö. Helpension i enkelrum, måndag-fredag 7 700 kr (exkl. moms). Endast dagspaket för veckan:1500 kr (exkl. moms).

Fritid


Gästgifvaregården har spabad, bastu, solarium, boule, biljard och motionsspår i vacker natur för motion och promenader..

Diplom

Varje kursdeltagare som på ett tillfredsställande sätt fullgjort kursen erhåller ett diplom som bevis på sin kompetens.

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är, oavsett skäl, 500 kr efter anmälan, halv kursavgift efter 17 juni och full kursavgift efter 17 juli.

Anmälan