JURA

Boutredning III – specialseminarium, Nice

Datum

2024-04-12 - 2024-04-15 (4 dagar)

Kursort

Nice, Frankrike

Föreläsare

Göran Lind Professor, civilrätt

Göran Lind, professor och jämte Gösta Walin författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2016, Del II, 2017, Sambolagen. En kommentar, 2 uppl. 2022 samt medförfattare till Svensk familjerättspraxis. Samtliga med årlig uppdatering på JUNO.

Kurstid

12 timmar

Målgrupp

Denna kurs, som genomförs efter enträgna önskemål från jurister med lång erfarenhet av familjerätt, behandlar avancerade frågor inom familjerätten vilka avser bodelning och arvskifte, processuella spörsmål samt allmänna privaträttsliga lösningar från civilrättens delikatessbord.

Kursinnehåll

 1. Ombildad hyresrätt till bostadsrätt vid bodelning mellan sambor (ny rättspraxis).
 2. Betydelse av den känslomässiga och sexuella relationen inom sambobegreppet (ny
  rättspraxis)
 3. Obehörig vinst mellan sambor (ny rättspraxis)
 4. Tjänstepensioner och vinstandelar vid bodelning mellan makar (ny rättspraxis)
 5. Den individuelle testatorns faktiska vilja och hypotetiska vilja samt normaltestatorns vilja vid tolkning av testamente i relation till ordalagen i
  testamentet (ny rättspraxis).
 6. Betydelsen av demens, testators oförstånd, viljesvaghet och beroendeställning vid frågor om testamentes ogiltighet (ny rättspraxis)
 7. Återkallelse av återkallelse av testamente (ny rättspraxis)
 8. Vilja att kringgå laglottskyddet och andra omständigheter och villkor vid tillämpningen av 7:4 ÄB, samt särskilda skäl däremot (ny rättspraxis).
 9. Beräkningar av vederlag och förkovran vid sekundosuccession på grund av ökningar och minskningar av boet efter den först avlidna makes död. (rättspraxis)
 10. Får en boutredningsman innan slutligt beslut om bodelning och arvskifte sker fatta delbeslut rörande tillämpningen av 12 kap. 2 § ÄktB och kan han eller hon
  entledigas på grund av ett sådant beslut? (ny rättspraxis).

Dokumentation

Kurspärm med lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 11 900 kr (ej moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, välkomstdrink och eftermiddagskaffe dag 1, kaffe och lunch dag 2, samt kaffe och lunch dag 3.

Resa, kost, logi

Resa från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till Nice. Hotel
West End är ett av de vackraste ”Belle Epoque” hotellen i Nice, beläget på strandpromenaden.  Hotellets hemsida: www.hotel-westend.com/fr/index.php

Pris för flygresa samt tre nätter i dubbelrum för enskilt bruk (privilege city view room) inkl. frukostbuffet, från Stockholm är 10 500 kr, från Göteborg 10 900 kr och från Köpenhamn 9 900 kr. Priset inkluderar transfer vid ankomsten. Tillägget för havsutsikt  är 2 475 kr (superior sea-view room).

Familjemedlemmar kan medtagas. Pris för resa samt del i dubbelrum tre nätter inkl. frukostbuffet, från Stockholm är 4 500 kr, från Göteborg 4 900 kr och från Köpenhamn 3 900 kr. Obs! Medresenär betalar ej något tillägg för havsutsikt!

Fritid

Varje kursdeltagare disponerar själv sin fritid. Hotellets Clés d’Or Concierge kan informera om utflyktsmål i Nice och om möjligheter att besöka t.ex. närbelägna Cannes, Monaco eller Saint Paul de Vance.

Furstepalatset i Monaco

Finalveckan av tennisturneringen i Monte Carlo äger rum under kurshelgen!

Avgift vid avbokning

Avgiften för avbokning är 1000 kr efter anmälan, halv kursavgift och halv kostnad för resa och logi efter 12 januari och full kostnad för kurs, resa och logi efter 12 februari 2023.

Anmälan