JURA

Sexualbrotten (ny rättspraxis)

Datum

2024-05-07

Plats

Hotell Scandic Haymarket, Stockholm

Föreläsare

Linnea Wegerstad, docent vid Lunds universitet, som bedriver forskning och undervisning om sexualbrotten.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat, som är specialiserad på sexualbrotten och på frågor om målsägandebiträde.

Tid

Endagskurs kl. 09.00 – 17.00

Målgrupp

Efter den stora reformen av sexualbrotten för ett par år sedan väcks nu frågan hur bestämmelserna om de nya och reformerade brotten tillämpats i rättspraxis. Hur har de subjektiva rekvisiten som likgiltighetsuppsåt samt medveten och omed­veten oaktsamhet tillämpats. Hur har målsägandebiträdets roll påverkats och vad gäller beträffande skadestånden. Samtidigt föreligger förslag om nya lagändringar. Kursen vänder sig till domare och åklagare samt advokater som arbetar som försvarare och som målsägande­biträde i mål om sexualbrott, samt andra som önskar hålla sig à jour med utvecklingen.

Kursinnehåll

9.30 – 12.00 Våldtäkt 6 kap. 1 § brottsbalken (Linnea Wegerstad)

Den kvalificerade sexualhandlingen vid våldtäkt i förhållande till sexuellt över­grepp (6 kap. 2 § brottsbalken) samt lagändringen 2022 (”den som förmår en person som inte deltar frivilligt att företa eller tåla en sådan handling.”) Ang. praxis se nedan beträffande sexualbrott mot barn,

Rekvisitet ”den som inte deltar frivilligt” och de tre punkter som anger när frivillighet inte anses föreligga.

De subjektiva rekvisiten, särskilt om gränsdragningen mellan likgiltighets­uppsåt/medveten oaktsamhet, när omedveten oaktsamhet kan anses som grov oaktsamhet, samt något om bevisning avseende de subjektiva rekvisiten.

13.00-14.00 Sexualbrotten mot barn (Linnea Wegerstad)

Översikt av lagändringar 2022 och något om de ändringar som föreslås i SOU 2023:80 och i eventuell lagrådsremiss eller en proposition.

Våldtäkt mot barn. Den kvalificerade sexuella handlingen: distansbrott och lagändringen 2022, samt ålder och oaktsamhet

Sexuellt utnyttjande av barn. Utökat tillämpningsområde efter 2018 års reform?

Sexuellt övergrepp mot barn. Den nedre gränsen för vad som är att anse som en sexuell handling

Utnyttjande av barn för sexuell posering. Lagändringen 2022, konkurrensfrågor.

Kort om sexuellt ofredande mot barn, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte

Ansvarsfrihet enligt 6 kap. 14 § brottsbalken.

14.00-14.30 Sexuellt ofredande  (Linnea Wegerstad)

Praxisutvecklingen rörande sexuellt ofredande, samt bildbaserade sexuella kränkningar (fotografering, filmning, spridande av bilder) och gränsdragningen till andra lagrum.

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-17.00 Målsägandebiträdets roll samt skadestånd i sexualbrottmål  (Silvia Ingolfsdottir Åkermark)

Syftet med målsägandebiträde och uppdragets omfattning under förundersökningen (bemötandet av en målsägande barn/vuxen, förberedelser inför ett polisförhör, förväntningar på rättsprocessen)

Förberedelser inför en rättegång och arbetet under en rättegång

Skadestånd och praxisgenomgång

De främsta utmaningarna som målsägandebiträde (företräda svårt traumatiserade målsägande, skuld och skam, våldtäktsmyter, långsam handläggning hos polis/åklagare)

Dokumentation

Kurspärm med lagtext, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7 400 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning och dokumentation.

Obs! Mängdrabatterbjudande! Ifall 3 eller fler kursdeltagare anmäler sig från samma arbetsplats erhålls 1000 kr i rabatt per person.

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

Anmälan