JURA

Testamentstolkning

Datum

2024-05-21

Plats

Hotell Scandic Haymarket, Stockholm.

Föreläsare

Professor Göran Lind, författare till bl.a. Sambolagen m.m. En kommentar, 2 uppl. 2022 och, jämte Gösta Walin, Ärvdabalken. En kommentar, Del I och II, 6 och 7 uppl. 2016-2017, samt Del C i Svensk familjerättspraxis. Alla även i Zeteo.

Professor Göran Lind

Tid

Endagskurs kl. 09.30 – 17.00

Målgrupp

Kursen vänder sig till domstolar, advokatbyråer, juridiska byråer, banker och andra som antingen biträder vid upprättande av eller verkställer och tolkar testamenten.

Kursinnehåll

Genom den nya äktenskaps-, arvs- och sambolagstiftningen samt EU-rätten har vissa gamla testamenten blivit verkningslösa. Samtidigt har det skapats behov av helt nya testamentstyper, exempelvis EU-testamenten. På kursen presenteras ett tjugotal nya testamentstyper (med mallar) samt belyses deras arvsrättsliga konsekvenser.

Kursen innehåller en ingående analys av principerna för testamentstolkning med stöd av lagregler och en omfattande rätts-praxis, som belyser hur gamla och nya testamenten bör tolkas i den nya familjerätten. Begreppen testators faktiska vilja, hypotetiska vilja och genomsnitts-testators vilja analyseras. Bevisbördor belyses. Tolkningsbegränsningar med hänsyn till bevisningen och formkraven. Behovet av olika testamentsskrivningar bedöms även i ljuset av att arvs- och gåvobeskattningen avskaffats.

Dokumentation

Kurspärm med bl.a. ett tjugotal färdigformulerade mallar till testamenten jämte exempel illustrerar de successionsrättsliga konsekvenserna av varje testamente, en PM om testamentstolkning samt lagtext, rättspraxis och annat material.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7 400 kr (exkl. moms). Deltagare som även anmäler sig till kursen ”Testamentes ogiltighet” den 22 maj 2024 erhåller 1000 kr i rabatt på den sammanlagda kursavgiften.

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

Anmälan